Contents of "DOSJE PËR TË DREJTAT DHE MBROJTJEN E PAKICAVE NACIONALE NË BOSNJË DHE HERCEGOVINË, MAQEDONI, SERBI, MAL TË ZI DHE KROACI":